Qoqnoos Logo

ققنوس, سمبل فرهنگ ایران

در طول تاریخ, کشور ایران بارها و بارها در خطر یورش دشمنان و نیروهای اهریمنی به مرز انقراض و فروپاشی رسیده است.‌‌‌‌

ولی هربار در مرز ناباوری دوباره ازخاکسترش سربرآورده و جانی دیگر گرفته است.

رمز این رویش مجدد پس از عنایت خداوند یکتا, چیزی نیست جز فرهنگ غنی ایران, که همیشه به تبلور نیروهای جوان کمک کرده است.

زبان، فرهنگ وهنر ایران در نماد ققنوس شکل می گیرد که با زندگی اسرارآمیزش ابدی و از حوادث بد روزگار در امان خواهد ماند.

این وظیفه ماست که در حفظ فرهنگمان هر کجای دنیا که هستیم کوشا باشیم. فرهنگ راستی، معرفت وعشق